DSC 0045

Rengörning av Vattentorn och Reservoarer

Rensmans koncept består av rengöringsprodukter från Aquatex. Reservoarerna rengörs och desinficeras i en och samma tidsbesparande arbetsgång med en produkt som sprutas på reservoarens insidor med lågt tryck och därefter spolas ytorna av med vatten. När det finns risk att bakterier kan växa och föröka sig i nätet måste det utgående vattnet från vattenverket desinficeras.

 

Fördelarna med Rensmans koncept

  • Snabb och ekonomisk rengörning
  • Sprickor och skador upptäcks när reservoaren är tom och ren
  • Ytskiktet rengörs med lågt tryck och bevaras därför intakt
  • Restprodukter kan släppas i avlopp
  • Allt arbete utförs med utrustning som bara används till dessa arbeten
  • Personalen har utbildning i vattenhygien.