provtryckning

Även om schaktning, rörläggning och rätt material är den absolut största delen i ett projekt så får man inte glömma att rensning, provtryckning och desinficering av ledningar är den viktigaste delen i hela projektet då vatten är ett livsmedel.Om denna del av projektet inte blir godkänd enligt gällande normer, uppstår onödiga kostnader och slutbesiktningen fördröjs. Av erfarenhet vet vi att om vi kommer in tidigt i ett projekt så kan man undvika många extra kostnader som kan uppstå.

Vid provtryckningen, som utförs enligt VAV P78, körs först en pig i ledningen så att ledningen rensas samtidigt som eventuell luft pressas ut för att säkerställa provtryckningen. När provtryckningen utförts så desinficeras ledningen och efter urspolning tas ett vattenprov som lämnas för analys. Då de tre arbetsmomenten utförs i en följd blir metoden kostnadseffektiv och miljövänlig.