rorrensning

Vi har 30 års erfarenhet av rörrensning med piggar.

 

Piggning (mekanisk rörrensning) utför vi med vår Ekopigmetod som innebär att vi med vatten eller luft driver en cylinderformad och flexibel plugg (pig) genom ledningarna. Metoden är mycket effektiv för alla typer av ledningsnät och avlägsnar beläggningar som kan orsaka tryck-, flödes- eller kvalitetsproblem.

Vi kan rensa alla typer av ledningar, som dricksvatten- och avloppsledningar, intags- och utloppsledningar och gasledningar i storlekar från 10mm-2500mm och använder oss då av våra egentillverkade Ekopig.

Med Ekopig-metoden kan vi på ett kostnadseffektivt maximera kapaciteten i tryckavloppsledningar. Problemen med svavelväte och dess dåliga lukt kan reduceras genom rensning av tryckavlopp samt den inverkan som svavelväte har på olika material minskas. 

Med regelbunden rensning av tryckavlopp så får man mindre slitage på pumpar och en lägre elförbrukning. Dessutom minskar risken för att pumpstationer svämmar över vilket har en negativ inverkan på miljön och närboende invånare.

 

Fördelarna med piggning

• Klarar långa sträckor, T-stycken, böjar och dimension förändringar.

• Minskar mottryck och ökar flödet.

• Mindre slitage på pumpar.

• Minskar energiförbrukningen.