DSC00041

Luft och vattenspolning är en mycket enkel men effektiv metod för att rensa vattenledningar.

 

Kombinationen av luft och vatten ökar spolhastigheten och skapar turbulens i ledningen för att avlägsna missfärgningar, bakterier, slam och beläggningar. Innan rensningen påbörjas upprättas en spolplan för att genomföra arbetet med så få störningar i ledningsnätet som möjligt.

Vi använder oss av befintlig brand/spolposter och sträckan som skall rensas stängs av från det övriga ledningsnätet. Sen för vi in luft i ledningen som blandas med vatten och får då en mycket effektiv rensning av ledningen. På detta sätt kan vattenledningarna i ett helt samhälle spolas till en rimlig kostnad och metoden är dessutom helt schaktfri. När spolningen är genomförd  lämnar vi över en lättöverskådlig rapport där vi redovisar de resultatet som vi fått fram.

 

 

Tecknad LV