desinficering

Igensättning av borrade brunnar reducerar flödeskapaciteten och försämrar kvaliteten på vattnet och det kan även finnas risk att bakterier kan växa och föröka sig i nätet.  Vår AWB-metod (air-water-brush) är, tillsammans med Aquatex produkter för desificering och rengörning, en mycket effektiv metod för rengöring och rekonditionering av nya och gamla grusfilterbrunnar samt djupborrade bergbrunnar som ger ett mycket bra resultat. Järn, mangan och sandpartiklar med mera spolas effektivt loss ur brunnen, vilket förbättrar såväl flödet som vattenkvaliteten. 

Allt arbete utförs med utrustning som bara används till dessa arbeten och personalen har utbildning i vattenhygien. 

Vi utför inte arbeten med grävda brunnar!