Det finns några olika skäl för att göra det och man kan dela upp det i två grupper:

1. Underhåll och optimering:

  • Rensning av rörledningen utförs på nya och befintliga ledningar för att ta bort sediment, gaser och andra oönskade hinder och därmed förhindra igensättning av röret.
  • En rensning av röret optimerar flödet och sänker energianvändningen för pumpar vilket håller nere kostnaderna för el och underhåll.
  • Separation av flytande produkter i rörledningar - för att tex separera dieselbränsle från flygbränsle.
  • Behandling av den inre ytan av röret genom att använda en korrosionsinhibitor.

 

2. Inspektion 

Inspektion från insidan, för att bedöma kvalitén på röret. Det man tittat efter då är om det finns skador, rost och så att röret håller sin form.

Man använder sig då av moderna intelligenta eller "smarta" piggar, som är mycket sofistikerade instrument som inkluderar elektronik och sensorer som samlar olika former av data under sin resa genom rörledningen. De varierar i teknik och komplexitet beroende på den avsedda användningen och tillverkaren                                                                                                                                                                                    

Vilken typ av renspig skall man använda?

                                            
Det finns ingen standard eller manual för vilken typ av renspig som skall användas till ett specifikt uppdrag och varje renspig har en unik karaktär som gör att den blir valet för ett specifikt problem i ett rör, för det finns ingen renspig som är passar för alla uppdrag. När man förbereder för ett piggnings uppdrag måste man titta på ett antal faktorer.

  • Hur är rörsystemet uppbyggt?
  • Vilket resultat vill man åstadkomma?
  • Vilka risker finns för projektet

Har man då tillgång till det stora sortiment som Ekopig kan erbjuda så kan man med rätt val av renspig utföra projektet på ett effektivt och säkert sätt.